Reklamacje

1. Kupującemu przysługuję prawo do reklamacji zakupionego towaru.
2. W tym celu należy przesłać mailowo na adres biuro@4nano.pl dowód zakupu towaru oraz dokładny opis ewentualnych wad towaru.